Дует имени Чехова - директор лунапарка и зав.комнатой страха