Зенит на связи: Сергей Семак

http://www.fc-zenit.ru/main/video/gl3502/