Мона Лиза в Paint'е

нарисована за 2 с половиной часа

Шедевр за пять минут!

картинка нарисована за 2.5 часа)