НИЯУ МИФИ. Гервидс Валериан Иванович. Биение на камертонах.