Сход "лавинки"... много мата...)

Март 2010, Ергаки.
Добавляемся!
http://vkontakte.ru/djbazuka