★★★С Чандни Чоука в Китай / Chandni Chowk to China (2009) ★★★