ადგილის დედა (1976)

მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "ადგილის დედა"
სცენარის ავტორი: გოდერძი ჩოხელი
ფილმში გამოყენებულია რევაზ ინანიშვილის მოთხრობების მოტივები
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახƮ