აკაკი წერეთელი -- "გამზრდელი"

კითხულობს გურამ საღარაძე