გოგოჭურები - სად წამიხვალ

გვიმრავლოს ასეთი ვაჟკაცები, ასეთი პაექრობა არ ჯობია სისხლის ღვრას?!, მრავალჟამიერ ასეთ ქართველებს!

ვისთვის ვიმღერო ვისთვის ვიწვალო,
ვიღას ვუმღერო ტკბილი ჰანგები,
ჩემგან დაკარგულ ალმასის თვალო,
ქართული ბრძოლის ხელოვნებისა და სამოსის ფესტივალზე, დები გოგოჭურები.