დარაბებს მიღმა გაზაფხულია darabebs migma gazafxulia