კირიონ II - გიორგი საძაგლიშვილი

© "საუკუნის პორტრეტები" - 1 არხი