მეორედ მოსვლა,ნაწილი 1

მოგონება პლატონ შერვაშიძეზე ერთსულოვნება tv