ნატვრის ხე/Natvris xe

NATVRIS XE ნატვრის ხე

გადაღებულია გიორგი ლეონიძის მოთხრობების მიხედვითფილმი სოფლის ცხოვრებას ასახავს. სიუჟეტის მთავარ ხაზს მარიტასა და გედიას სიყვარულის ამბავი შეადგენს. მშვენიერი მƮ<br/><br/>