ჩემო პატრიარქო დედების გალობა

პატარა ქსოვრელები - რამდენჯერაც ჩამოგსვლია ცრემლები / Patara Qsovrelebi - ramdenjerac chamogsvlia cremlebi

ჩემო პატრიარქო დედების გალობა