13 ნოემბერი - დალკი

The ვანო'ს Show - მონოლოგი - 13 დეკემბერი, 2013

2012 წლის 13 ნოემბერი. "დავითიანნთან" არსებული ლიტერატურული კლუბი ''დალკი''