13 ნოემბერი - დალკი

The ვანო'ს Show - მონოლოგი - 13 დეკემბერი, 2013

mp3 dowload...
https://soundcloud.com/aoiivv/13-grs

JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/en/join?92063

2012 წლის 13 ნოემბერი. "დავითიანნთან" არსებული ლიტერატურული კლუბი ''დალკი''