AMFIBIEKÅREN - 204. AMFIBIESKYTTEKOMPANIET REKRYTERAR

Under år 2014 skall 2.Amfibiebataljon med 204. Amfibieskyttekompaniet bemanna Strategisk Reserv (SR14).
Detta innebär att kompaniet utbildas under år 2013 för att från 1/1 2014 och ett år framåt stå i 10 dagars insatsberedskap. Beredskapsersättning utgår under beredskapstiden utöver grundlön.
Indelning och uppgifter:
Kompaniet består av tre Amfibieskytteplutoner, en stab/tross --pluton samt kompaniledning.
Historiskt sett har den strategiska reserven nyttjats vid flertalet tillfällen som förs