ANNA GERMAN - AVE MARIA

Божественный голос

Snuć miłość

Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,
Rozkładąć ją jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego, puszczać ją w głąb, jak nurtuje
Źródło pod ziemią - W górę wiać nią, jak wiatr wieje,
Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje,
Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.

Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,
A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,
A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,
Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,
A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia.

AVE MARIA ANNA GERMAN
Luljeta Sela Pineti Artist Painter Albania http://josegalvan.artscad.com/A55A04/A3.nsf/plinks/SRVV-9GG8C5

AVE MARIA ANNA GERMAN
Luljeta Sela Pineti Artist Painter Albania http://josegalvan.artscad.com/A55A04/A3.nsf/plinks/SRVV-9GG8C5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582055638517349&set=a.106004666122451.6981.100001387552413&type=1&theater

Anna German Pery Como Ave Maria Bach Bruckner Y

Ave Maria
Anna German Tucholska
Pery Como
Bach J. S.
Schubert
Bruckner
y gościnie Małgorzata Pierwsza wraz z dziećmi
*-*
***Stracone***
Obraz Nieba
Pełnego obłoków
Dla oczu poety
Szukaj Go
Jeśli tylko możesz!
Gdzieś
Na Brzegu Dalekim
Na skrzydle marzenia
Otworzysz Portal
Poznasz Go
Jeśli tylko zechcesz!
[z angielskiego tłumaczenie]

Marek M. W-wa (droga Marka NoV

http://vk.com/earthisthemiracle