CHRISTINA AGUILERA AND BLAKE SHELTON TALK 'THE VOICE' SEASON 2