Dima Bluashvili da Nodo Melqadze

davitianni , 2 oqtomberi .