FC Barcelona - Audi entrega els nous vehicles a l'equip de futbol

En l'acte els jugadors han participat amb nens socis i fills de socis en una sessió educativa que pertany a les activitats de l'Escola d'Educació Vial d'Audi, Attitudes