FC Barcelona - Audi entrega els nous vehicles a l'equip de futbol