FC Barcelona- L'equip, del Camp Nou a l'hotel de concentració