Gogo's 22: What's She doing ?

Gogo loves english 22. What’s she doing? Что она делает?

Anh văn giọng Mỹ cho bé
Nhân vật bạn Gogo rất thân thiện rất phù hợp cho lứa tuổi từ 3 -- 9, Đĩa học Tiếng Anh cho...

Gogo Loves English. 22. What’s she doing?
Транскрипт и перевод этой серии можно посмотреть здесь:
http://kenglish.ru/gogo-loves-english-22-whats-she-doing/

Группа Детского центра в Ярославле «Лалеока» http://vk.com/laleokayar