Hulk and Axel Witsel, Welcome to Zenit Saint-Petersburg

да даа да да это свершилось,Халк в Зените


"За "Зенит", за себя и за того парня" Hulk and Axel Witsel, Welcome to Zenit Saint-Petersburg!!!