Jared Padalecki on Supernatural 2012!

Видео представлено группой: » The Ackles Family • The Padalecki Family «
http://vk.com/families_j2

rozhovor s Jaredom pre TV Guide Magazine

SK titulky: Mummy a Sarinka pre www.supernatural.cinemaview.sk

Titulky spustíte kliknutím na CC.