Jared Padalecki on Supernatural 2012!

rozhovor s Jaredom pre TV Guide Magazine

SK titulky: Mummy a Sarinka pre www.supernatural.cinemaview.sk

Titulky spustíte kliknutím na CC.