Shakti - 1977 Pori Jazz Festival

Shakti - Nata
John McLaughlin - Guitar
Lakshminarayanan Shankar - Violin
Zakir Hussain - Tabla
Vikku (Thetakudi Harihara ) Vinayakram - Percussion ( ghatam )

1977, Pori Jazz Festi, Finland
John McLaughlin ac.gtr, Ravi Shankar vln, Zakir Hussain tbl, L H Vinayakran ghattam/perc