Touhou Video #6: Get A Mac

«Muda da. Mudamudamudamudamudamuda-MUDA!
ZA WARUDO!
Toki wa tomare. ...
Soshite, toki wa ugoki dasu.
ROADA ROLLERA DA! WRYYYYYYY!»

MUDADA.....

MUDAMUDAMUDAMUDAMUDA

ZA WARUDO !

Toki wo tomare !

KULAHEIA !

Soshite towi wa ugoki dasu !

MUDA MUDADA !

WRYYYYYYYYYYYYYYYYY