Zumba Rabiosa

Zumba with Sidney @ Palm Beach Gym, Delray Beach, FL

Zumba con Elsa Judith. Nvo.Laredo tamps.

Zumba with Sidney @ Palm Beach Gym, Delray Beach, FL

This is one of my Aqua Zumba routines. This routine is to the song "Rabiosa (feat. el Cata)" by Shakira
Routine by: eNVy... slightly inspired by a land routine here on Youtube

just having fun...

МИРТ ул.Молодежная
запись на занятия: 8 921 571-68-31

Zumba routine to Shakira's Rabiosa. Please feel free to copy. :-)


Khi đã quen động tác, bạn có thể tập toàn bộ các bài một lúc để đạt hiệu quả cao nhất: http://youtu.be/-e8IyAO77qM

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tập ngay một lúc cả 5 bài tập, hãy theo dõi hướng dẫn chi tiết động tác của từng bài tập ngắn đã nhé:
Bài 1 -- Maraca: http://youtu.be/-e8IyAO77qM
Bài 2 -- Rabiosa: http://youtu.be/xCzgk4LzRws
Bài 3 - Listos Fuera: http://youtu.be/Uhdu4CjUPyo
Bài 4 - Choco Choco Late: http://youtu.be/nrd-KFGW8bc
Bài 5 - Waka Waka: http://youtu.be/46Hp-ZFHgn0

Nếu bạn g